Ακύρωση της παραγγελίας σας μπορείτε να κάνετε κατά περίπτωση:

 • Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας:

  μπορείτε πατώντας το κουμπί "Άκυρο" να επιστρέψετε στο καλάθι αγορών σας και έτσι να ακυρωθεί η παραγγελία σας.
 • Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας:

  Σε περίπτωση που υποβάλλατε την παραγγελία σας και η κατάστασή της είναι "Εκρεμεί", μπορείτε αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στην σελίδα ιστορικού παραγγελιών σας να βρείτε την παραγγελία σας και να την ακυρώσετε.
 • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία (κατάσταση: ολοκληρώθηκε) αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν:

  μπορείτε να μας καλέστε στο +30 (27210) 28713 και θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας.
 • Μετά την παραλαβή του προϊόντος:

  καλέστε μας στο +30 (27210) 28713 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα και θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές σας.
 • Σε περίπτωση που παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί:

  και επιθυμείτε την ακύρωση της τότε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 (27210) 28713 και δώστε μας τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Ωστόσο, η κατάσταση της παραγγελίας δεν θα αλλάξει στη σελίδα του λογαριασμού σας.Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου www.anna-maria.com.gr αποτελεί για τον επισκέπτη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης μην χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο.

Περιορισμοί χρήσης

Οι επισκέπτες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα πρόσωπα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν και το εκπροσωπούν. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Παραπομπές - σύνδεσμοι

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές - συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους, κατασκευασμένους από άλλους οργανισμούς και ιδιώτες. Οι παραπομπές - σύνδεσμοι (links) αυτοί παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η Anna-Maria δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες άλλων δικτυακών τόπων καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Η Anna-Maria απεκδύεται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη

Ο επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Anna-Maria από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Ευθύνη της Anna-Maria

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Anna-Maria δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου της Anna-Maria στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου της Anna-Maria παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Anna-Maria αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η Anna-Maria δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Anna-Maria δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Anna-Maria δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση η Anna-Maria.